((با پاسخ دادن تنها به 5 سوال ، بهترین استراتژی معاملاتی متناسب با شرایط خود را به دست آورید))